Hranice očima dětí*FOTO Z AKCE*

27. 01. 2017     sekce: Výtvarné a ostatní     autor: Radka Pavelková     tisk: tisk článku

6. ročník výtvarné soutěže

Nejkrásnější a nejzajímavější místa v našem městě a okolí“

Dům dětí a mládeže Hranice ve spolupráci s městem Hranice vyhlašuje výtvarnou soutěž s názvem „Hranice očima dětí“. Soutěž je určena žákům mateřských a základních škol regionu Hranicko. Smyslem soutěže je motivovat mládež k zamyšlení se nad krásami města Hranice a jeho okolím.

V roce 2018 uplyne sto let od vzniku samostatného československého státu. K tomuto výročí bude vydána publikace dětských výtvarných prací s titulem „KRAJE OČIMA DĚTÍ“. Dětskými pracemi v této knize bychom mohli reprezentovat i naše město. Pedagogové DDM Hranice plánují z výtvarné soutěže vybrat několik prací, které by rádi zaslali k zařazení do výše zmíněné publikace. Výtvarné práce, které budou vybrány do publikace, se nemusí shodovat s vítěznými pracemi, výběr si vyhrazuje pořadatel.

Soutěžit se bude ve třech kategoriích:

1. kategorie: mateřské školy

2. kategorie: 1. stupeň ZŠ (1. – 5. třída)

3. kategorie: 2. stupeň ZŠ (6. – 9. třída) + víceletá gymnázia (žáci ročníků V1, V2)

Téma 6. ročníku soutěže je „Nejkrásnější a nejzajímavější místa v našem městě a okolí“. Účelem není ztvárnit pouze známé památky, ale i netypická zákoutí. Doporučenými tématy jsou: pohled na město, náměstí T. G. Masaryka, Pernštejnské náměstí, Šromotovo náměstí, stará radnice, nová radnice, křesťanské kostely, synagoga, lázně Teplice n. Bečvou, jeskyně, propast, svatý Jan, mosty, významné průmyslové podniky, parky a zahrady, Školní náměstí – ZUŠ, dětská hřiště, hranický lom, Stará střelnice a další zajímavá místa v našem městě a okolí.

Každá škola může do soutěže zaslat 15 výkresů v jednotlivé soutěžní kategorii, tedy 30 prací ze základní školy a 15 prací z mateřské školy. Minimální formát výkresů je A3, maximální formát je A0. Vycházejte pouze z předepsaných formátů výkresů. V letošním 6. ročníku je možné do soutěže přihlásit pouze práce dvojrozměrné.

Žáci mají za úkol ztvárnit, jak vidí a vnímají naše město, která místa jsou pro ně nejkrásnější a nejzajímavější. Výtvarná technika je libovolná (kresba, malba, grafika, koláž, počítačová grafika i technika kombinovaná, ne však fotografie!)

Každé dílo (výkres, koláž, grafika atd.) bude na zadní straně obsahovat tyto údaje: jméno a příjmení autora, název školy, třída, věk, přesný popis práce (název). Celá složka prací bude označena názvem školy, jménem učitele a kontaktem na něj (telefonní číslo, e-mail).

Z důvodu zajištění celé akce je nutné a prosíme, aby učitelé uvědomili pracovníky DDM o své účasti v soutěži, a to i v případě, že se jí nezúčastní - nejpozději do úterý 31. 1. 2017:

- telefonicky: 581 601 700
- e-mailem: ddm.fedorova@hranet.cz
- osobně: DDM Hranice, Galašova 1746, 753 01 Hranice

 

 
Datum konání od:28. 04. 2017
 
Čas konání od:10:00
 
 
 
 
 

Soutěžní výkresy vyberou učitelé jednotlivých škol a doručí je do pondělí 3. 4. 2017 do DDM Hranice, příspěvková organizace, Galašova 1746,  753 01 Hranice.  Po odevzdání dětských prací zasedne v DDM Hranice odborná porota sestavena z předních umělců a osobností města Hranice.

Porota vybere 3 nejlepší práce v každé kategorii a vítězové budou za svá díla oceněni. Dále mohou být uděleny další ceny (např. Cena poroty, Cena DDM). Současně budou vytipovány práce, které DDM zašle vydavateli, upozorňujeme, že práce nemusí být vydavatelem vybrány a otištěny.

Vyhlášení a ocenění vítězů proběhne v pátek 28. 4. 2017 v 10,00 hodin veřejně, a to ve dvoraně hranického zámku.

V rámci vyhlášení vítězů se ve dvoraně uskuteční i výstava soutěžních prací, která začne dnem vyhlášení vítězů a potrvá do 5. 5. 2017.

Fotografie z předchozích ročníků soutěže jsou k zhlédnutí na www.ddm.hranet.cz v sekci FOTOGALERIE.

 

Těšíme se na Vaši účast.

Organizátor soutěže:       Lenka Fedorová, DDM Hranice

Časový harmonogram:

 

01/2017:

Jednotlivé školy se do soutěže přihlásí v DDM Hranice telefonicky, e-mailem, nebo osobně do úterý 31. 1. 2017.

03/2017:

Učitelé jednotlivých škol do pondělí 3. 4. 2017 doručí do DDM Hranice práce žáků. Celá složka bude označena názvem školy, jménem učitele a kontaktem na něj (telefonní číslo, e-mail).

04/2017 – 05/2017:

V pondělí 10. 4. 2017 zasedne odborná porota v DDM Hranice.

Do dvorany zámku v Hranicích budou na pátek 28. 4. 2017 na 10,00 hodin pozváni všichni účastníci soutěže (tzn. ti žáci, kteří zaslali soutěžní výkres) v doprovodu učitelů. Pozvánku na slavnostní vyhodnocení soutěže školy obdrží e-mailem.

Výstava začne tentýž den, tj. v pátek 28. 4. 2017 ve dvoraně zámku a potrvá do 5. 5. 2017.

 

Fotogalerie

 
 

Nejčtenější články

 • -1

  HLEDÁME VEDOUCÍHO KROUŽKU - KLAVÍR

  Dům dětí a mládeže hledá vedoucího kroužku pro výuku hry na klavír.

  Není nutné pedagogické vzdělaní.

  Kontaktní osoba: Mgr. Blanka Šturalová tel. 606 606 280 , 581 601 700

  mail : reditelka@ddm.hranet.cz

  18. 08. 2016     sekce: Výtvarné a ostatní  
 • 19. 12. 2014     sekce: Výtvarné a ostatní  
 • -1

  Ze života Karla IV. *Výsledky soutěže*

  Vědomostní, dovednostní, poznávací a výtvarná soutěž.

  Tuto soutěž vyhlásil Dům dětí a mládeže Hranice, p. o. ve spolupráci s  Městem Hranice, Městskými kulturními zařízeními Hranice, knihkupectvím Ezop a Astrou Office Hranice.

  V letošním roce uplyne 700 let od narození neobyčejně vzdělaného, inteligentního a také nejvýznamnějšího panovníka v české středověké historii, Karla IV. K tomuto významnému výročí chystá město Hranice celou řadu akcí, mimo jiné i dvoukolovou znalostní soutěž, která bude určena pro žáky II. stupně základních škol v Hranicích a Drahotuších a výtvarnou soutěž, ve které budou mít děti za úkol ztvárnit na nakreslené postavě oblečení, šperky a další módní doplňky (paruky, obuv apod.), ať už panovníka, šlechty, či prostého lidu právě v době, kdy na trůn usedl Karel IV. Soutěž je zaměřena na dětský výtvarný projev spojený s vnímáním historie a také popř. porovnáváním dobové módy se současnou.

  Soutěžit se bude ve 2 kategoriích rozdělených podle věku:

  Vědomostní soutěž
  1. kategorie: 6. – 7. třídy ZŠ
  2. kategorie: 8. – 9. třídy ZŠ

  Základní kolo soutěže se uskuteční v prostorách Domu dětí a mládeže Hranice, Galašova 1746 ve čtvrtek 5. 5. 2016. Děti z 1. kategorie budou soutěžit od 8.00 do 10.00 hodin, děti z 2. kategorie od 11.00 do 13.00 hodin.

  Finálové kolo bude stejně jako kolo základní rozděleno na 2 části. První část soutěže bude taktéž vědomostní, druhá část poznávací. Finálové kolo se bude konat pod záštitou pana starosty v zasedací místnosti města Hranice, Pernštejnské náměstí 1 ve čtvrtek 12. 5. 2016. Vítězové základního kola v 1. kategorii začnou soutěžit od 8.00 do 10.00 hodin, děti z 2. kategorie od 11.00 do 13.00 hodin.

  Výtvarná soutěž
  1. kategorie: 4. – 5. třídy
  2. kategorie: 6. – 9. třídy

  Vyhlášení soutěže proběhne veřejně v severním křídle dvorany hranického zámku v pondělí 2. 5. 2016 a zahájí tak výstavu vzniklých prací, která potrvá do pátku 13. 5. 2016.

  Těšíme se na Vaši účast.

   Mgr. Blanka Šturalová 
   ředitelka DDM Hranice

  01. 04. 2016     sekce: Výtvarné a ostatní  
 • clanek img

  Dívka roku 2015

  Dům dětí a mládeže hledá  DÍVKU ROKU 2015

  Jsi pohledná?  Jsi šikovná?  Jsi odvážná?  Jsi cílevědomá? 

  Chceš poznat nové lidi?  Chceš prožít nové zážitky? 

  Máš chuť něčeho dosáhnout?  Máš chuť soutěžit? 

   

  Tak potom je toto soutěž přesně pro Tebe a proto neváhej a přihlaš se do

  Základního kola soutěže Dívka roku v Hranicích!

  05. 11. 2014     sekce: Výtvarné a ostatní  
 • -1

  Dívka roku 2017

  Dům dětí a mládeže hledá  DÍVKU ROKU 2017

   

  Jsi pohledná?  Jsi šikovná?  Jsi odvážná?  Jsi cílevědomá? 

  Chceš poznat nové lidi?  Chceš prožít nové zážitky?  Máš chuť soutěžit? 

  Máš chuť něčeho dosáhnout? 

   

  I v letošním roce proběhne celostátní soutěž  Dívka roku.
  Soutěž je určena pro dívky 13 - 15 let, jde o ojedinělou akci v České republice tohoto typu a této věkové kategorie.

  V soutěži převažuje snaha po výchovných aspektech nad snahami pro uplatnění dívek v oblasti modelingu a show byznysu. Přesto soutěž nepostrádá ani tyto motivační prvky, protože v ní jde o to dokázat, že i hezká děvčata jsou chytrá a že tato kombinace, tj. kombinace inteligence a krásy by jim měla pomoci v životním uplatnění.

  Soutěžící musí dosáhnout 13 let nejpozději k termínu konání základního kola a nesmí dovršit 16 let do termínu Celostatního finále

  02. 11. 2016     sekce: Výtvarné a ostatní  
 • nocovani-na-domecku-1

  Halloweenské nocování na Domečku 2014

  O podzimních prázdninách z pondělí 27. 10. na úterý 28. 10. 2014 jsme pro děti (2. - 5.třída ZŠ) přichystali zábavný program v DDM Galašova.

  06. 10. 2014     sekce: Výtvarné a ostatní  
 

Kontakt

Najdete nás

Dům dětí a mládeže Hranice
Příspěvková organizace
Galašova 1746
753 01 Hranice

Mapa

Kontakty:
telefon: +420 581 601 700
email: ddm.hranice@hranet.cz

 

MŠMT

MŠMT